Etisk og ansvarlig

virksomhedsledelse

Vi har en stærk virksomhedsledelse og gode politikker, som sikrer, at vi styrer vores forretning på en ansvarlig og etisk måde.

 

For os handler Governance nemlig om mere end menneskerettigheder og anti-korruption. Det handler om at tage et overordnet ansvar for, at vi som koncern praktiserer god ledelse i alle vores selskaber, og at vi aktivt stiller krav til samarbejdspartnere om tilsvarende ordentlighed og transparens. 

 • BILA Group har en ambition om at kønsbalancen i ledelsen er 40% kvinder i 2030 – og samtidig ønsker vi som virksomhed at bidrage til, at flere piger og kvinder vælger at arbejde inden for det tekniske område.

   

  Generelt er udviklingen i kønsbalancen ikke som ønsket, og vi ønsker en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelserne og blandt ledere med personaleansvar. Vi arbejder i en teknisk branche, hvor der generelt er en stor overvægt af mænd, både på uddannelsesinstitutionerne og i erhvervslivet. Det er en velkendt problematik, at køn og uddannelsesvalg, og dermed jobfunktion, er tæt forbundet, og det er blevet adresseret i samfundet i en årrække. 

   

  Derfor er det vores mål at sikre, at vi har en virksomhedskultur og et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig velkomne of respekterede, og hvor vi favner forskellighederne på tværs af både alder, køn og kompetencer. 

   

   

  Sådan ser det ud lige nu

  Bestyrelserne

  Koncernen har en målsætning om minimum 40% kvinder i bestyrelserne i 2030. Bestyrelserne i de enkelte selskaber består i høj grad af medlemmer fra koncernbestyrelsen og direktionen, hvor kønsbalancen pt er ulige. Denne ulighed afspejles i de realiserede tal for bestyrelsernes diversitet, hvor der pt er 0% kvinder. Vi er derfor meget bevidste om, at dette kræver en målrettet indsats. 

   

  Ledere med personaleansvar

  Som på bestyrelsesniveau har koncernen en målsætning om minimum 40% kvinder i de øvrige ledelsesniveauer i 2030. Og her er kønsfordelingen allerede mere lige end på bestyrelsesniveau, da der pt er kvinder repræsenteret i ledelsen i alle selskaber. Det realiserede tal for BILA Group er 15%, så også her har vi en stor opgave foran os. 

   

   

  Sådan arbejder vi på at forbedre det

  Vi har arbejdet målrettet med en række initiativer og fortsætter arbejdet i 2024 og fremad. I rekrutteringsprocessen har vi fokus på at undgå bias ifm. screening og udvælgelse. Derudover tilstræber vi at udarbejde jobannoncer i et inkluderende sprog, der appellerer til forskellighed og bredde i både profiler og kompetencer. Det er bidraget til flere kvindelige ansøgere på flere tekniske stillinger, herunder projektleder og dokumentation. 

   

  Derudover samarbejder vi tæt med uddannelsesinstitutioner i hele landet. For eksempel er BILA A/S partner i projektet Makerspace i samarbejde med Morsø Kommune, hvor vi bringer robotteknologi ind i folkeskolerne med det formål at booste pigers interesse for teknik i en tidlig alder og inspirere dem til andre uddannelsesvalg. Det er en langsigtet indsatsområde, men ikke desto mindre er det for os som virksomhed et vigtigt bidrag til fremtidens virksomheder og ledelser.

 • Vores mål er at skabe tillid til, at vi driver koncernens virksomheder på en ansvarlig måde. Derfor er god virksomhedsledelse højt på dagsordenen. 

   

  Det er vigtigt for os, at vi er ordentlige og ærlige i vores arbejde med ESG – både internt i koncernen, men også eksternt i vores kommunikation. 

   

  I det kommende år nedsætter vi derfor en ESG-gruppe med repræsentanter for alle selskaber, der skal arbejde med en ESG-strategi på koncernniveau. Samtidig ønsker vi at udarbejde en solid governance-struktur for ESG på tværs af BILA Group, så alle selskaber kan arbejde ensartet med tiltag, målinger og rapporteringer.

 • Størstedelen af vores aktiviteter foregår i Danmark, men vi er afhængige af en lang række leverandører, både danske og udenlandske. Derfor er det vigtigt for os at sikre sporbarhed og gennemsigtighed i vores leverandørers aktiviteter, så vi til enhver tid kan sikre de rette forhold. 

   

  Derfor har vi en Supplier Code of Conduct (SCC), som alle leverandører skal skrive under på. Vores SCC læner sig op ad UN Global Compact og FN's verdensmål som retningslinje for forventet adfærd hos vores leverandører. 

   

  Ligeledes har vi en indkøbspolitik, der tager udgangspunkt i et ønske om stærke og lokale forsyningskæder. Vi screener og udvælger leverandører efter en række kriterier, så vores leverandørvalg bliver bevidst og velovervejet. 

Vi skal booste interessen for teknologi


Dyk ned i vores arbejde med ESG

Dyk ned i vores ambitioner og fremskridt i årets ledelsesberetning