Plads til udvikling

og socialt samvær

Det skal være fedt at arbejde i BILA Group. Vores mål er at være en af Danmarks bedste tekniske arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø og høj trivsel. 

 

Vores medarbejdere og den viden, de bringer til bordet, er altafgørende for at drive virksomheden. Derfor arbejder vi målrettet på at skabe en arbejdsplads med en proaktiv virksomhedskultur, hvor den enkelte tager ejerskab og alle føler sig velkomne og respekterede. 

Vi udvikler fremtidens medarbejdere

 • Vi har et online system til indberetning af HSE-observationer og ligeledes en online whistleblower platform til anonyme indberetninger af øvrige forhold. Alle indberetninger håndteres diskret og professionelt i arbejdsmiljøgruppen, der også er ansvarlig for at igangsætte forbedringstiltag. 

 • Vi ønsker et godt og sikkert arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Som maskinbyggere har vi et ansvar for, at ingen kommer fysisk til skade ved brugen af vores maskiner – det gælder både vores egne medarbejdere og kundernes medarbejdere. 

   

  Samtidig er viden og mennesker centralt for koncernen, hvilket gør det afgørende, at vi har et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder på at skabe en arbejdsplads, hvor man tør lave fejl, og hvor der er plads til at udvikle sig både fagligt og personligt. 

   

  Vores arbejdsmiljøgruppe har et særligt fokus på registreringer af nærved-ulykker gennem HSE-portalen, da det hjælper os med at optimere vores arbejdsgange og derigennem mindske antallet af uhensigtsmæssige hændelser på arbejdspladsen. 

 • Ledelsesmæssigt nærvær har afgørende indflydelse på medarbejderes trivsel, i forhold til jobtilfredshed, tillid og risiko for stress. 

   

  I BILA vægter vi den nærværende ledelse højt. Derfor er det obligatorisk for vores ledere at afholde individuelle møder med deres medarbejdere minimum en gang i måneden. Formålet er at understøtte god og nærværende ledelse, hvor der er et kontinuerligt fokus på motivation og trivsel hos den enkelte. 

 • Godt kollegaskab, aktivitet i hverdagen og fællesskab på tværs. I hele BILA Group har vi stort fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel, og vi tilbyder en række forskellige aktiviteter, så der er et bredt udvalg at vælge i mellem – både fysiske og sociale. 

   

  Det kunne fx være padeltræning, crossfit eller yoga, hvor træningen foregår sammen med kolleger. Det styrker samtidig det sociale fællesskab i virksomheden. 

   

  Derudover planlægger vores personaleforening løbende sociale arrangementer som fx flødebollekursus, fredagsfester og fodboldtrøjefredag – foruden de store årlige arrangementer som julefrokost og sommerafslutning. 

   

  BILA Group er spredt på mange lokationer, men vi forsøger at sikre, at der er gode tilbud os arrangementer, som matcher de medarbejdere, der er lokalt. 


Dyk ned i vores arbejde med ESG

Dyk ned i vores ambitioner og fremskridt i årets ledelsesberetning